İnfo Yatırım ‘Hisse Teklif Portföyü’nü Güncelledi…

İnfo yatırım pay teklif portföyünü güncelledi. Buna nazaran ARCLK ve ALGYO’yu pay teklif listesine eklerken, KRVGD’yi pay teklif listesinden çıkardı. İnfo yatırım’ın hazırladığı raporun detayları şöyle;

Devam eden yükseliş potansiyeli ile birlikte ARCLK ‘i 77 TL gaye fiyatla, yüksek nakit durumu, satılmaya hazır varlık portföyü ve yüksek karlılık turizm kısmında büyüme stratejisi ile birlikte ALGYO ‘yu 65 TL hedef fiyat ile Pay Teklifleri Listemize eklerken , Kervan Gıda’yı (KRVGD)’yi pay teklifleri listemizden çıkarıyoruz.

Gerçek Vakitte Gerçek Büyüme Stratejisi (ALGYO)

Yüksek nakit durumu, satılmaya hazır varlık portföyü ve yüksek karlılık turizm kısmında büyüme stratejisini destekliyor

ALARKO GYO (ALGYO) önümüzdeki periyotta yeni turizm yatırımları ile varlık portföyünün tertipli nakit getiri kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu gayesi gerçekleştirmek için birinci adım
Kasım 2021 tarihinde atılarak Bodrum Gündoğan’da Green Beach Resort şirketin varlık potföyüne katılmıştır. Önümüzdeki devirde varlık satışları ve bilançodaki güçlü nakit durumunu da kullanılarak şirketin turizm alanında yeni yatırımlar yapmasını beklemekteyiz.

Hillside Fethiye şirket portföyünün en değerli varlığı olmaya devam ediyor

ALARKO GYO’nun portföyünün en bilinen markası Hillside Beach Otel’dir. 330 oda ve 780 yatak kapasiteli olan otel TC Orman Bakanlığı tarafından 2068 yılına kadar şirkete kiralanmıştır. Yerli ve yabancı üst gelir kümesini hedefleyen işletmenin 2021 yılı toplam brüt karı varsayımlarımıza nazaran bir evvelki yıla nazaran yaklaşık 3x artarak 14.5 milyon USD’ye erişecektir. Bu artışın en bedelli nedeni ortalama günlük yatak satış fiyatının 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran 56% artarak 250 USD seviyesine çıkmasıdır. ALGYO’nun kira mukavelesine nazaran 2021 yılında elde edeceği toplam kira (sabit + değişken) gelirnin yaklaşık 8.5 mn USD olacağını öngörmekteyiz. Bununla birlikte önümüzdeki kısımda günlük yatak satış fiyatlarının 200 USD seviyesinde normalize olmasını beklediğimiz için işletmenin yaratacağı sürdürülebilir yıllık kira gelirlerini 7-8 milyon USD civarında kestirim etmekteyiz. Buna nazaran bu varlığın adil piyasa bedelini 105 mn USD olarak hesaplamaktayız.

Hillside Gündoğan yatırımının şirket potföy varlık bedelini ikiye katlamasını öngörmekteyiz

Argümanı 920 yatak kapasitesine sahip olmasını beklediğimiz Hillside Gündoğan Tatil Köyü deniz kenarında 42 dönüm arsa üzerine konseyi çok özel bir pozisyona sahiptir. USD 43 mn bedelle satın alınan tesis ve yeri önümüzdeki iki yıl boyunca kapsamlı bir tadilata tabi tutularak Hillside markasının öngördüğü standartlara kavuşacaktır. Şirket idaresi tesisin salt bir tatil köyü olmanın yanı sıra Bodrum bölgesinin en bedelli ömür merkezlerinden olacağını belirtmektedir. Tesisin içinde otel müşterisi olmayanların da yıl boyunca yararlanabileceği spor, cümbüş, yeme-içme ve öbür mağazaları yer alacaktır. 2023 sonunda hizmete girecek olan tesisin birinci beş yıllık kısımda ortalama yıllık 13-15 mn USD brüt kar üretmesini öngörmekteyiz. Arsa ve tesislerin ALGYO’nun
mülkiyetinde bulunmasını da göz önüne alarak Hillside Gündoğan Tatil Köyü ve Hayat Merkezi’nin adil piyasa kıymetini 160 mn USD (güncel kur ile 2.2 milyar TL) olarak belirliyoruz.

Varlık satışları nakit durumunu daha da güçlendirirken, yeni yatırımları finanse edecektir

Şirketin portföyünde bulunan ticari varlıkların bir kısmının önümüzdeki devirde satılmasını beklemekteyiz. Şişhane Ticaret Merkezi ve Eyüp Topçular Fabrika yerinin öncelikle satılacağını düşünüyoruz. Bilhassa Eyüp Topçular’da bulunan 13 dönüm büyüklüğündeki eski ALARKO fabrika yerin hayli bedelli olduğuna inanıyoruz. Araştırmalarımız 1.50-1.75 ortası emsalle (9,500 m2 imarlı inşaat izni) konut ve ticari proje geliştirme müsaadesine sahip bu yerin piyasa bedelinin en az 200 milyon TL (~20,000 TL/m2) civarında olduğuna işaret etmektedir. Bu varlığın porföydeki kayıtlı bedelinin 81 milyon TL olduğu göz önüne alınırsa şirketin önümüzdeki evrede Topçular yerini satarak bedelli bir kaynak yaratacağını bekliyoruz. Bunlara ek olarak şirket iştiraki olan Mosalarko Rusya’nın tüm paylarını 16 mn USD bedelle satın almıştır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde bu varlığın yıllık 500-700 bin USD ortasında bir kira geliri yaratması beklenmektedir.

Şirketin 2021 yıl sonu tekrar değerleme sonrası varlık portföyünün defter bedeli değerli oranda artaracaktır

Şirketin 2021/9 periyodu sonunda bilançoda raporlanan portföy değerinin (Mosalarko dahil) 1.1 milyar TL olduğu görülmektedir. 2020 yıl sonundan bu yana tekrar değerlemeye tabi tutulmayan şirket varlıkları yasal mecburilik nedeniyle yıl sonunda yine değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hesaplamalarımıza nazaran şirket portföyünün defter bedeli 2021 sonunda yaklaşık 2.5 milyar TL’ye ulaşacaktır. Bu artışın bedelli kısmı Hillside Fethiye’nin tekrar değerlemesi, Green Beach Resort ve Mosalarko varlık ediniminin bilançoya girmesinden kaynaklanmaktadır. 2020 yıl sonunda bilançoda 755 milyon TL (100 mn USD) kayıtlı bedelden duran Hillside Fethiye’nin USD cinsinden bedelini müdafaasını beklediğimiz için tekrar değerleme farkının 750 milyon TL seviyesinde olmasını bekliyoruz. Öteki yandan Green Beach Resort her ne kadar 43 mn USD (422 mn TL) bedelle alınmış olsa da yıl sonunda bu varlık TL cinsiden satın alım maliyetiyle bilançoya
girecektir. Öbür varlıkların ise 2020 sonuna nazaran USD bazında %50 bedel kaybetmesine rağmen TL’nin süratli paha kaybı nedeniyle TL bazında %40 artacağını öngörmekteyiz.

ALGYO payı için 65 TL gaye fiyat ile AL tavsiyesi veriyoruz

Şirketin 2021 4. çeyrek sonunda net nakit durumunun yaklaşık 50 mn USD seviyesinde olacağını sav etmekteyiz. Buna nazaran şirketin sadece son çeyrekte yaklaşık 325 mn TL ek kur geliri yazacağını (2021 toplam 510 mn TL) öngörüyoruz. 2021 yıl sonu için argüman ettiğimiz tekrar değerleme ve kur farkı hariç 123 mn TL net gelire beklenen kur artışı ve tekrar değerleme farkını da eklersek yıl sonu karının yaklaşık 1.5 milyar TL olacağını öngörmekteyiz. Adil bedel modelimiz şirketin varlık portföyünün piyasa bedelinin 4.4 milyar TL olduğunu göstermektedir. Argüman
ettiğimiz varlık portföy bedeline yıl sonu şirketin kasasında olmasını beklediğimiz 50 mn USD’yi ekleyerek Net Aktif Bedelini 5.2 milyar TL hesaplıyoruz. Modelimizin ima ettiği NAD’ne %20 BIST GYO iskontosu uygulandıktan sonra şirketin niyet piyasa değerini 4.19 milyar TL olarak hesaplıyoruz. Bu sayı şirketin şimdiki piyasa pahasına nazaran yaklaşık %50 bir iskonto oranına işaret ettiği göz önüne alınırsa ALGYO payının mevcut düzeylerde çok cazip olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak şirketin 2022’de yaklaşık 100 mn TL temettü (%5 temettü verimi) ödemesini de bekliyoruz. Finansal modelimiz şirketin 2022-2025 vaktinde rahatlıkla %5-6 temmettü randımanı üretebileceğini göstermektedir.

Raporun Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz

Devam Eden Yükseliş Potansiyeli (ARCLK)

Arçelik’i 77 TL Emel Fiyat ve %44 getiri potansiyeliyle Model Portföy’ümüze ekliyoruz

Değerlememiz eşit yüklü olarak İNA (%20 risksiz getiri oranı, %5 risk primi, %18 AOSM) ve gibisi şirket çarpanlarına (2022T FD/FAVÖK 6.3x, VESTL ve VESBE dahil) dayanmaktadır.

BIST’te döviz bazlı yatırım temasına tam manasıyla uyan birkaç şirketten biri

İhracatın Arçelik’in gelirlerindeki hissesi 3Ç2021’de %70 düzeyine ulaştı. Şirket, 2002 yılından bu yana organik olarak ve satın almalar yoluyla Avrupa’daki pazar hissesini başarılı bir halde artırdı. Son yıllarda takip edilen strateji ise şirketin ayak izini küresel ölçekte artırmasına yönelikti. Bu kapsamda geçen yıl Japon Hitachi şirketi 343 m USD ödenerek satın alındı. Kelam konusu alıma harcanan para, 1Ç2021’de ödenen 1.5 mr TL temettü ve geri alım için şimdiye kadar harcanan 1.1 mr TL’ye karşın Arçelik’in finansal kaldıracı 2.0x üzere makul bir düzeyde kalmaya devam ediyor. Şirket finansallarında nötr FX durumunu korumakta ısrarlı gözüküyor. Tahminen de en pahalısı Arçelik’in Türkiye’deki güçlü pazar hissesi ve milletlerarası satışlarındaki uygun fiyatlarının getirdiği
fiyatlama gücü ve artan girdi maliyetlerine karşı FAVÖK marjını müdafaa kapasitesidir.

Beyaz eşya talebi güçlü olmaya devam ediyor

Arçelik Türkiye’de güçlü talep sayesinde 3Ç ve 4Ç’de fiyat artışlarını muvaffakiyetle hayata geçirdi. Döviz cinsinden olan girdi maliyetlerindeki ani artışları karşılamak için daha fazla fiyat artışı kaçınılmaz olarak talebi etkileyebilirken, 2022’de satış hacminde evvelki yıla nazaran %5 düşüş bekliyoruz. Beklentimiz dahilinde olan 2022 satış sayıları pandemi öncesi satışların üzerindeyken
2017’nin %16 altındadır. Geçen yıldan beri devam eden güçlü konut talebinin beyaz eşya kısmına de yansıyacağını düşünüyoruz. Ayrıyeten yurt içi beyaz eşya tüketiminde taksit sayısı on ikiden dokuza düşürüldü. Pazarda talep tarafında mümkün bir daralmada, taksit sayısı artırılabilir. Euro bölgesi başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda da bedelli bir oynaklık beklemiyoruz. Bu durum genel olarak istikrarlı bir satış hacmine işaret ediyor.

Geri alım programı devam ediyor

Arçelik, Temmuz ayında pay fiyatının şirketin olması gereken bedelini yansıtmadığı gerekçesiyle 67.6 milyon adet (2,4 milyar TL, sermayenin %10’u) pay geri alım programı açıkladı. Açıklanan sayının %50’sine tekabül eden 35 milyon payın satın alımını en son dün 50,22 TL’den 945 bin pay alarak gerçekleştirdi. Açıklanan programın alım suratı ve kalan büyüklüğü göz önüne alındığında pay fiyatlamasına olumlu tesir göstermesini bekliyoruz.

Misal şirketlere kıyasla oldukça cazip çarpanlar

2022 yılı varsayımlarımıza nazaran 5,8x F/K, 4,0x FD/FAVÖK ile süreç görmesini beklediğimiz Arçelik, küresel ve lokal emsallerinin 11,8x F/K ve 6,3x FD/FAVÖK medyan çarpanlarına kıyasla iskontolu süreç görmektedir. Bizim ciro, FAVÖK ve net kar kestirimlerimiz Bloomberg medyan kestirimlerinden sırasıyla %51, %40 ve %63 üsttedir. Ayrıyeten Arçelik geçtiğimiz üç yılda ortalama 6,25x FD/FAVÖK çarpanıyla süreç gördü.

İnorganik büyüme potansiyeli

Son iki satın almanın (Hitachi ve Whirlpool Manisa) Arçelik cirosuna 2022’de kabaca 1.25 mr USD katkı yapacağını sav ediyoruz. Mevcut coğrafik ayak izine bakıldığında, Arçelik’in ABD’deki varlığını artırabileceğini ve bir sonraki satın alıma bahis olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin düşük kaldıraç oranı bu hareketi finanse etmek için uygun gözüküyor.

Raporun Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz

Yasal İhtar

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy idare şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri ortasında imzalanacak yatırım danışmanlığı mukavelesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ferdî görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İnfo Yatırım

Bir Cevap Yazın