Türkiye’de 2020 kültür harcamaları yüzde 5,9 arttı

Türkiye’de kültür harcamaları koronavirüs salgınını etkilerinin yaşandığı geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla 60 milyar 346 milyon 102 bin liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ilişkin paylaştığı kültür iktisadı ve kültürel istihdam bilgilerine göre, kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 arttı.

Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı, 2020’de yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 55,2, özel harcamaların payı ise yüzde 44,8 oldu.

HANE HALKI KÜLTÜR HARCAMALARINDA “TV VE EKİPMANI” BİRİNCİ SIRADA

Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 20,2, bilgi süreç ekipmanlarının yüzde 15,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen fiyatların yüzde 13,6, kırtasiye ve çizim gereçlerinin yüzde 13,2 ve kitapların yüzde 13,1 paya sahip olduğu görüldü.

KÜLTÜREL KISIMLARDAKİ TEŞEBBÜSLERİN CİROSU YÜKSELDİ

Kültürel kısımlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin cirosu geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 6,8 artarak 89 milyar 938 milyon 70 bin lira olurken, bu kollarda çalışan sayısı tıpkı evrede yüzde 1,9 düşerek 251 bin 232’ye geriledi.

Kültürel kollar ortasında teşebbüs sayısının en fazla olduğu faaliyet yüzde 16,9 ile kesinlikle bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye yapıtlarının perakende ticareti oldu.

TEŞEBBÜSLERİN KATMA BEDELİ EN ÇOK MEDYA BASIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Kültürel kısımlarda faaliyet gösteren teşebbüslerin faktör maliyetiyle katma bedelin yüzde 23,5’i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 12,4’ü sinema sineması, imaj ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayınlama faaliyetleri, yüzde 11,7’si mücevher ve gibisi eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL MAL İHRACATI 41,3 MİLYAR LİRA

Kültürel mal ihracatı kelam konusu kısımda yüzde 4 azalarak 41 milyar 328 milyon 949 bin liraya geriledi. Ana mal ihracatı yüzde 4,3 azalırken ikincil mal ihracatı yüzde 4,6 arttı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2020’de yüzde 3,4 oldu.

EL SANATLARININ İHRACATI 30.5 MİLYAR LİRA

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı geçen yıl 30 milyar 540 milyon 548 bin lira olarak kayıtlara geçti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73,9 oldu.

Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı 2020’de yüzde 1,9 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 14 milyar 733 milyon 658 bin lira olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 50,6’yı buldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM AZALDI

Kültürel istihdam 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın yüzde 50,7’sini bayanlar, yüzde 49,3’ünü erkekler oluşturdu.

Yaş kümelerine göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 64,5’i 30-54, yüzde 26,2’si 15-29, yüzde 9,3’ü ise 55 ve daha üst yaş kümesinde yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,7’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 37,5’ini lise altı eğitimliler, yüzde 23,6’sını lise ve dengi meslek okulu mezunları oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan, lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 15,3 azalarak 222 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı birebir kalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzde 0,4 artarak 229 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA MİMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ DİZAYNIN PAYI YÜZDE 11,7

Kültürel istihdamın yüzde 29,6’sı kültürel, yüzde 70,4’ü ise öteki faaliyet alanlarında çalışanlardan meydana geldi. Kültürel faaliyet alanlarına göre, mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,7, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve cümbüş faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 4,9, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 3,9 olarak hesaplandı.

Bir Cevap Yazın