Rüyada Akrep Görmek

En korkutan hayallerden biri olarak akrep görmek lisana getirilebilir. Her ne kadar dehşetli bir düş olsa dahi nasıl yorumlandığına dair pek çok kişi merak etmektedir. Pekala, duşta akrep görmek ne demek? Siyah ve sarı akrep ısırması ne manaya gelir? İşte okumanız gereken hayal alimlerin yorumları.
Düşünüzde akrep gördüğünüz vakit bunu size ne anlatmaya çalıştığını düş alimlerinin yorumlarını okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu durum olumlu ya da olumsuz biçimde ele alınabilmektedir. Gördüğünüz duşun haline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Duşta Akrep Görmek

Duşta akrep görmek genelde kâfi olarak yorulmaz. Şayet rüyada akrep gördüyseniz etrafınızda dedikodu yapan, iftira atan ve düşmanlık besleyen bireyleri işaret etmektedir. Tıpkı vakitte hayal sahibi için aile içinde baş gösterecek olan birtakım ıstıraplara delalet eder. Ayrıyeten kişinin gerisinden iş çevirecek hem arkadaş hem de aile içerisinde insanları anlatmaktadır.

Rüyada Siyah Akrep Isırması

Duşta siyah akrep ısırması güçlü ve sinsi bir düşmana işarettir. Bilhassa düş sahibini her an ziyan vermek için anı kollayan bireyleri anlatır. Şayet siyah akrep hane içerisinde görülür ise ailede sinsilik yapan şahısları anlatmaktadır. Şayet hane dışında siyah akrep görülmüş ise o vakit akraba yahut dostlar ortasında sinsi kişi anlatılır.

Duşta Sarı Akrep Isırması

Rüyada sarı akrep ısırması büyük bir sinsilik içerisinde ziyan vermek için bekleyen insanları anlatmadır. Bu şahıslar düş sahibinin yüzüne güler lakin geriden karanlık işler çevirir. O yüzden bu bireylere karşı dikkat etmesi gerektiğine dair uyarıcı bir duştur.

Duşta Akrep Yavruları Görmek

Rüyada akrep yavruları görmek her ne kadar zararsız olsa bile sinsilik yapmaya çalışan bireylere anlatmaktadır. Can sıkacak ve huzur kaçıracak insanları gösterir. Şayet yavru akrepler ile bir ortada yetişkin akrepler görülürse, o vakit çok ciddiye alınması gereken kimi durumlar ile karşı karşıya kalmak manası çıkmaktadır. Bilhassa düş sahibine karşı kurulan tuzakları işaret eder.

Rüyada Akrep Yuvası Görmek

Duşta akrep yuvası görmek hayal sahibinin bir anda mal ve mülkünü kaybedeceği üzerine yorumlanır. Anneye ve babadan hastalık haberi alabileceğine yahut akrabalardan birinin vefat edebileceğine işaret etmektedir. Farklı düş alimlerine nazaran ise düş sahibinin yaşadığı ıstırapları kısa mühlet içerisinde atlatacağına rivayet eder.

Duşta Akrep Öldürmek

Rüyada akrep öldürmek düşman ile uğraş etmek manasına gelmektedir. Şayet hayalimizde akrebi ezerek öldürdü iseniz güçlü rakiplere karşı bedelli bir muvaffakiyet elde edeceğiniz üzerine yorumlanır. Şayet duşta ayakkabı ile akrep öldürmüş iseniz sorunlardan ve tasalar ile düşmanlardan kurtulacağınız üzerine rivayet edilir.

Rüyada Akrep Soktuğunu Görmek

Duşta akrep soktuğunu görmek hem olumlu hem de olumsuz halde yorumlanır. Kimi Hayal alimlerine nazaran rüyada akrep soktuğunu görmek mal ve mülke işarettir. Düş sahibinin uygun bir yarar elde edeceği üzerine yorulur. Öteki bir hayal alemine nazaran ise düşman edineceğine rivayet eder. Bilhassa şayet duşta kişiyi akrep sokunca ne kadar acı hissedilirse yaşanacak zorluk bir o kadar fazladır.

Duşta Konutta Akrep Görmek

Duşta konutta akrep görmek iş yerinde gözü üzerinizde olan bir kişiyi işaret etmektedir. Şayet düşümüzde akrep yatağınızın yanında görünüyor ise, o vakit yakınınızda bir düşmanınızın olduğunu anlatır. Bu düşmana karşı dikkat edilmesi gerektiğini gösteren uyarıcı bir hayaldir.

Rüyada Bir Sürü Akrep Görmek

Duşta bir sürü akrep görmek genelde çok fazla düşmanın olduğunu anlatmaktadır. Tıpkı vakitte kimi felaketlerin ve endişelerin de işaretidir. Şayet iri akrepler görünüyorsa ve her yeri kaplamış ise bu durum kişinin ceza alacağı ve mahpusa girebileceği üzerine işaret eder.

Duşta Beyaz Akrep Görmek

Duşta beyaz akrep görmek hayal sahibinin düşmanının erkek olduğunu gösterir. Tıpkı vakitte duşta akrep erkek ise düş sahibinin kendisinin ziyan göreceği üzerine yorulur. Şayet akrep dişi ise o vakit çeviri ki birtakım insanların ziyan göreceğine rivayet edilir.

Duşta Akrep Görmek ile ilgili öteki yorumlar

Rüyada akrep görmek, beklemediğiniz bir acıya düşeceğinize, akrebi konutta görmek, hilekâr ve kurnaz birisi ile iş ya­pıp aldanacağına; akrebin sizi sokması, hayli büyük bir tehlike geçireceğinize, veya yakınlarınızdan birinin mevt haberini alaca­ğınıza; rüyada akrep öldürmek hayvani zevklere olan tutkunuza ve ya düşmanlarınızdan birinin makus haberini alacağınıza, akrebi ya­takta görmek, evinizden birinin seyahat yapacağına işarettir. Rüyada akrep görmek, dinsiz, muzip ve zayıf bir düş­manla tabir edilir. Duşta kendisini akrep soktuğunu görmek, ele geçecek bir para ve devamı olmayan bir mala işaretle yorumlanır. Rüyada bir akrep yuttuğunu görmek, düşman tarafından sırlarının öğrenileceğine işarettir. Rüyada gömleğinde yahut dükkanında akrep görmek, kazancın­da kendisine hüzün ve sorun veren düşmanla yorumlanır. Rüyada bir akrebi öldürdüğünü görmek, düşmanına karşı galip geleceğine işarettir. Hayalinde kavrulmuş yahut kızartılmış bir akrep eti yediğini görmek, düşmanının malından yiyeceğine işarettir. Hayalinde pişmemiş akrebi yediğini görmek, düşmanları­nın kaybolup gideceğine işarettir biçiminde yorumlanır. Duşta akrep görmek, bir düşmanınızın olduğuna işâret eder. Tekrar duşta akrep görmek, kelam götürüp getiren birisinin olduğuna ve o kimsenin eli ve lisanıyla insanları rahatsız ettiğine delâlet eder. Duşta görülen akrep, kişinin akrabaların­dan olan düşmanına da işâret eder. Duşta akrebin soktuğunu görmek, hayal sahibinin eline geçecek; lakin devamı olmaya­cak bir mala işâret eder. Düş sahibinin iç çamaşırında gördüğü akrep, onun hanımı hakkında iftira eden bir düşmana işâret eder, o kimsenin ondan sakın­ması icap eder. Duşta ağzından akrep çıktığını görmek, düşmanlarıyla bir ortada oturmaya işâret eder. Duşta akrebin elbiseleri içine girdiğini görmek de, düşmanlarıyla birlikte oturmaya işâret eder. Akrebi rüyada yutan kişinin düşmanı, onun sırlarına vakıf olur. Akrebi yatağında görmek, düşman, geçim ve kar konusunda ıstırap ve ıstıraba işâret eder. Rüyada karnında akrepler olduğunu gör­mek, kendi işindeki düşmanlara işârettir. Duşta kavurulmuş akrep yediğini gör­mek, düşmanın malından yemeye işâret eder. Duşta akrebi çiğ olarak yemek, günahkâr kişinin gıybetini etmeye; bazen de düşmanla­rını kaybetmeye işâret eder. Akrep birebir vakitte, kalbine gelen her şeyi lisanıyla söyleyen ve dostunu düşmanından ayıramayan bir kimseye işâret eder. Akrebi öldürmek, düşmanınızı etkisiz hale getireceğinize işârettir. Duşta elinde bir akrep olduğunu ve in­sanları soktuğunu görmek, onun gıybet etti­ğine. kelam götürüp getiren bir kimse olduğu­na, münasebetiyle gıybeti terk etmesi gerektiğine işâret eder. Akrebin kıskacı, koğucu adamın lisanına işârettir.

Bir Cevap Yazın