Haftanın Kitapları

Yakın tarihin az bilinen gerçekleri

Emin Özgönül’den Yakın Tarihin Perde Gerisi. Türkiye’nin darbe yılları, suikastlar, intiharlar, koalisyonlar, gizemli raporlar, sonucu ağır olan politik hamleler… Ülkemizin yakın tarihi çalkantılı olaylara sahne oldu… Bu olaylar içinde bilmediğimiz ayrıntılar var. O ayrıntıları, Sözcü Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül kaleme aldı. Muharrir, sizi yakın tarihin az bilinen gerçekleriyle yüzleştiriyor. (Sözcü Kitabevi)

Aşk, nefret, ihtiras, entrika, bu apartmanda

Burcu Arman’dan Beni Kim Öldürdü? Ahenk Apartmanı’nın beğenilen bekârı, kedi kumu kesitinin medarı iftiharı, genç bayanların hoşu. İşte karşınızda Berke Beyaz, hikayemizin parlayan yıldızı. Bildiğiniz tüm kitapları unutun, çünkü bu sefer kahraman ölecek, hem de daha birinci sayfada! Sahi, kim gidip sıradan, meslek tutkunu bir beyaz yakalıyı öldürmekle uğraşır ki? Eh, Ahenk Apartmanı’ndakilerle tanışınca bu sorunun karşılığını kendiniz bulacak, üstelik hiç şaşırmayacaksınız. Aşk, nefret, ihtiras, entrika, gıybet; otuz iki kısım tekmili birden bu apartmanda! (Epsilon Yayınevi)

Hayat biçimleriyle değişen vakit

Durul Demirkaya’dan Kum İskelesi. “Dolambaçsız bir anlatım ve tertemiz bir lisanla aktarılmış insan görünümleriyle buluşuyoruz kitapta. Farklı kişiliklerin diyaloglarıyla, hayatın insanlara dayattığı badirelerle baş etme arayışlarını mizahi ve ironik bir anlatımdan okurken gülümsemekten de düşünmekten de kendimizi alamıyoruz. Çağrışımlarla zenginleştirilen değişik coğrafyalara olan seyahatlerde karşılaştığımız sıradan insanların hayat kesitleriyle başlayan yorgun anılarla kimi keyifleniyor, kimi hüzünleniyoruz. Hayat biçimleriyle değişen vakit ve yer zenginlikleriyle de dikkat çeken kıssalar sımsıcak sarıyor insanı. Severek okuyacağınızı biliyorum.” Öner Yağcı. (Edisyon Kitap)

Dinlerin ortaya çıkışı ve halkların afyonu

Atilla Cemal Eşen’den Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset. Karl Marks, ciltler dolusu kitaplar yazmış, bu kitaplarda çok şey söylemiştir. Lakin söylediklerinin hiçbiri din halkın afyonudur kelamı kadar bilinmez. Kitap, Marks’ın bu kelamından hareketle dinlerin ortaya çıkışını ve halkların afyonu durumuna getirilmesi sürecini ele alıyor. Devletin ortaya çıkmasıyla birlikte devlet gücünü ellerinde tutan sömürücü sınıflar, başta iktidarları olmak üzere her türlü çıkarlarını korumak gayesiyle dinî inançları kullanmışlardır. Aydınlanma Çağı olarak isimlendirilen çağa gelinceye dek sınıflar ortası uğraş, Allah’a inanmakla inanmamak ortasında değil, İlah inancının farklı yorumları temelinde şekillenmiştir. (Berfin Yayınları)

Matematiğin temelleri hakkında teoremler

Ernest Nagel’den Gödel Kanıtlaması. 20. yüzyıl matematiksel mantık tarihinin en bedelli olayı Kurt Gödel’in matematiğin temelleri hakkında kanıtladığı teoremlerdir. Katılık, tutarlılık, tamlık üzere niteliklerin matematiğe yüklenmesinin en bedelli nedeni, matematiğin aksiyomlardan türetilen yanlışsız önermelerinin, yani teoremlerin kesin olarak kanıtlanabilir olmasıydı. Böylece doğruluk ve kanıtlanabilirlik örtüştürülüyordu. Matematiğin teoremlerinin hakikat iseler doğrulukları katiyetle kanıtlanabilen, gerçek değilseler tekrar yanlışsız olmadıkları kesin olarak kanıtlanabilen önermeler oldukları, hasebiyle matematikte mutlaklık ve tutarlılığın tam olarak hükümran olduğu kabul edilmişti. Gödel bu kabullerin ve beklentilerin sanıldığı üzere sağlam olmadığını tekrar matematikten yola çıkarak kesin olarak kanıtlamıştır. (Alfa Yayıncılık)

Eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı

Telma Guimaraes’dan Buradaki Kitap Nereye Gitti? Ödüllü illüstrasyonlarıya çocukların renkler ve nesnelerle ilgili algılarını harekete geçiren, hayal gücünü geliştiren eğlenceli, rengârenk bir keşif kitabı. Buradaki kitap nereye gitti? sorusuyla başlayan macera, farklı sorularla hayvanların ve nesnelerin renkli fotoğrafları ortasında kaybolduğunuz eğlenceli bir bulmaca oyununa dönüşüyor. Bu keşif macerasında bize katılıp birbirinden beğenilen illüstrasyonlar ortasında saklanan tüm hayvanları bulmamıza yardımcı olur musunuz? (Bilgi Yayınevi)

Konuşmalar söyleşiler

Orhan Veli’den Bütün Yazıları… Yüz kelamlık bir şiirde yüz tane güzellik arayan insan vardır. Halbuki bin kelamlık bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır. Tuğla beğenilen değildir. Sıva beğenilen değildir. Lakin bunlardan terekküp eden bir mimari yapıtı güzeldir. Dönemin gazeteleri ve mecmualarında yer almış yazıları, konuşmaları, söyleşileri bir ortaya getiren bu derlemede müellif çok taraflı edebiyatçılığını, geniş dünyasını ve şairin şiirlerinden tanıdığımız muzip ve eğlenceli kimliğini ortaya koyuyor. (Can Yayınları)

Seveceksin azizim!

Abdurrahman Uzun’dan Sözlerim Eksik Kalır Beni Kalbimden Dinle. Bağrına basa basa, saklamadan, gizlemeden, utanmadan, karşılık gözetmeden, sarılarak seveceksin! Anne, baba, eş, evlat, arkadaş büyük küçük hepsini seveceksin. Yaradan’ın hatırına yaratılmış olan her ne varsa, cimrilik etmeden, bir çocuk yüreği ile insanca seveceksin. Lakin evvela kendini seveceksin. ‘Bir kitap okudum hayatım değişti!’ der misin bilmem okuduktan sonra. Gel biz dertleşelim, dizimizdeki yaranın acısını nasıl azaltırız onu konuşalım, hiç olmadı birbirimize merhem olalım. (Destek Yayınları)


Kitap büyük bir boşluğu dolduruyor

M. Nevzat Hız’dan Orhan Kemal’in Adanası – Bir Kent Sözlüğü. Orhan Kemal üzere toplumcu gerçekçi muharrirler, içinden çıktıkları toprakların ismiyle özdeşleşirler. Çukurova -daha özelde Adana- nasıl Orhan Kemal’in yazın dünyasının bir modülüyse, Orhan Kemal de yapıtlarıyla Çukurova’nın ve Türkçenin usta bir kalemi, memleketteki insan imajlarının özgün bir aktarıcısıdır. Orhan Kemal’in romanlarının ruhu, bir coğrafyanın tasviri ve talihi kadar o yörenin insanlarının lisanının yansıtılmasından ileri gelir. Bu istikametiyle Orhan Kemal’in yapıtları bir kültür mirası müzesi üzeredir. Kitap büyük bir boşluğu dolduruyor. (Everest Yayınları)

Farklılıkların ahengini ve değişimin gücünü

Shelley Pearsall’tan Az Kuş. Farklılıkların armağan, bakış açısının umut olduğu bir dünya… Çağdaş Amerikan edebiyatının ödüllü muharriri, bakış açısının, empatinin ve yaratıcılığın birleştirici etkisini gözler önüne seriyor. Her yaştan okuru, hayatı farklı görebilen çocukların dünyasına davet eden roman, bakış açısının değerini çarpıcı bir kıssayla resmediyor. Özel bir çocuğun, sıra dışı müşahede gücüne sahip bir öteki çocuğun gözünden anlatılan seyahati, güçlü karakterlerle renkleniyor, usta işi bir kurguyla işleniyor. Sanattan spora, otizmden arkadaşlığa uzanan ve gerçek bir kıssadan esinlenerek kaleme alınan roman, hepimize farklılıkların ahengini ve değişimin gücünü duyumsatıyor. (Günışığı Kitaplığı)

Cihan Harbi’nin son yıllarında

Ahmet Tetik’ten Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 3-1: 1918. Cihan Harbi’nin son yılında, dönemin askeri ve sivil idarecileri, tutunma kuvvetini güçlü kılmak için uğraş gösterirler. Çok milletli Osmanlı Devleti’ne yönelik olarak, harici hasımlar ile yerli işbirlikçilerinin harp öncesindeki üzere, tutunma kuvvetini zayıflatıp yok etme taarruzları, artık daha da şiddetlenmiştir. Umûr-ı Şarkıyye Dairesi idareci ve mensupları, bu kuvveti ayakta tutma uğraşını devam ettirmektedirler. (İş Bankası Kültür Yayınları)

Kişinin iç dünyasına yaptığı bir seyahat

Henry David Thoreau’dan Yürümek. Yürümek, lisanımızın en çağrışımlı kelamlarından birisi. Üstelik yalnızca insan için kullanılmaz. Kısımlara su yürür baharda. Birisi su altından saman yürütür. Birisi karda yürüyüp izini aşikâr etmez. Soyut ve somut pek çok durumu birden karşılar. İnsan, asıl odur tekrar de yürümeye tam mana veren. Günlük hayatında en çok yaptığı aksiyonlardan birisidir. Birçok özgün fikrin, sanat aksiyonunun ve bilimsel buluşun kaynağı olmuştur yürümek. Özellikle saf, bozulmamış, insan eli değmemiş tabiatta yapılan yürüyüşler, kişinin iç dünyasına da yaptığı bir seyahat. Kendisiyle en beğenilen, yürüyüş yaparken yüzleşebiliyor insan. Muharrir, yürümeyi bu kısa lakin çarpıcı yapıtında eşsiz bir biçimde tanımlıyor, hudutlarını çiziyor, tasvir ediyor, tecrübelerini anlatıyor. (Kapı Yayınları)

Maharetli bir madrabazın, babasının peşine düşer

Susan Faludi’den Karanlık Odada. Stefánie Faludi, Tayland’daki hastane odasında, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası çekilmiş fotoğraflarını eklediği bir e-postada bu türlü muharrir. Aldığı bildiri üzerine kızı Susan, çok az tanıdığı birinin; bir kanun tanımazın, mesuliyet, sevgi, suçluluk veyahut pişmanlık hissetmeyen maharetli bir madrabazın, babasının peşine düşer. Stefánie, kızından hayat kıssasını yazmasını ister. Macaristan’da başlayan, Nazi işgaliyle şekillenen, Danimarka, Brezilya, ABD’ye uzanan ve tekrar Macaristan’da sona eren kıssasında Stefánie Faludi, ne kadar hoş kaçsa da bu sefer peşine en beğenilen dedektifi takmıştır. (Kaplumbaa Kitap)

Bayanı daha güçlü kılan bir inanç

A. Nejat Töngür’den Müslüman Bayan. Sömürgecilik Kısmı Sonrası Roman olarak isimlendirilen yapıtlara katkıda bulunanların ortasında pek birden fazla Birleşik Krallık’ta yaşayan, bazıları Birleşik Krallık’a gelip giden çok sayıda Müslüman kökenli roman müellifi da vardır. Bu romancıların bir kısmı Müslümanların ve özellikle de Müslüman bayanların hem kendi vatandaşlarının hem de İngilizlerin önyargıları, baskıları ve kısıtlamaları nedeniyle ezildiklerini ve ihmal edildiklerini anlatarak son derece olumsuz tablolar çizerler. Bir kısmı ise Müslüman kimliklerini İngiliz bedelleri ile uzlaştırabilen, Müslüman kimliğiyle sorunu olmayan ve sırf doğumundan dolayı değil şuurla de Müslümanlığı benimsemiş karakterlerin kıssalarını anlatırlar. (Maltepe Üniversitesi Kitapları)

Unutmayacağı maceralar yaşattı

Enid Blyton’dan Sihirli Uzaklar Ağacı. Joe, Beth ve Frannie, onlarda konuk olan kuzenleri Rick’e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar arkadaşları Ay Sürat, Tavasapı ve Balperi ile bir ortada ağacın doruğuna gelen ülkelerde çok eğlenirler lakin bazen de işler karışır. Örneğin Balbörek Ülkesi beğenilen seçeneklerle doluyken Hayaller Ülkesi’nden kurtulmak hiç de kolay değildir! (Redhouse Kidz Yayınları)

Suriye krizi, büyük insanlık dramlarına yol açtı

Ömer Önhon’dan Büyükelçinin Gözünden Suriye. Suriye‘yle 1998’de savaşın eşiğindeydik. 2010’lu yıllara gelindiğinde ise, karşılıklı vizeleri kaldırmış, ortak Bakanlar Heyeti toplantıları yapıyorduk. Arap Baharı Mart 2011’de Suriye’ye de geldi. Sokak gösterileri bir mühlet sonra iç savaşa evrildi. 6.5 milyon Suriyeli ülkesinden kaçtı. Bu duruma nasıl gelindi? Müslüman Kardeşler’in rolü neydi? Yedi saate yakın süren Esad-Davutoğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Kürtler Suriye’deki olayların neresindeydi, bugün neresindeler? Olayların bu noktaya gelmesi engellenebilir miydi? (Remzi Kitabevi)

19. yüzyılın en bedelli gotik başyapıtlarından

Robert Louis Stevenson’dan Dr. Jekyll ile Bay Hyde’ın Tuhaf Olayı – Çağdaş Klasikler. İnsanın hoşluk ve kötülük barındırabilen bir varlık olduğunu hatırlatan, biri diğerinden ayrılmaya çalışırsa nasıl bir felakete yol açılabileceğini gösteren, 19. yüzyılın en bedelli gotik başyapıtlarındandır. Artık insan psikolojisinin derinliklerine pek inilmemişken İskoçyalı ünlü serüven müellifi, bilimi kendi benliğine yönelik kullanan Dr. Jekyll’ın hikayesini, sık hastalandığı bir devranda kendi sanrılarından esinle kaleme almıştı. (Sia Kitap)

Eşsiz bir maceraya atılmak isteyenler için

Edmund Crispin’ten Kaybolan Oyuncak Dükkanı. Usta polisiye müellifinin klasikleşmiş dedektifi Gervase Fen’in en ünlü macerası olan kitap, hem tıbbın meraklıları hem de 20. yüzyıl İngiltere’sinde eşsiz bir maceraya atılmak isteyen okurlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Şair Richard Cadogan tatil için gittiği Oxford’da kendini karmaşık olayların içinde bulur. Gece geç saatte kente varan Cadogan, bir oyuncak dükkânının kapısının açık olduğunu fark eder. İçeride hırsızları bulacağını düşünerek dükkâna girer ancak yaşlı bir bayanın cesediyle karşılaşır. (Yapı Kredi Yayınları)

Bahtsız bir genç adamın ayak izleri

Nazlı Akalın’dan Kısa Günler Bitmek Bilmez. 1940 yılının yaz mevsiminde şanssız bir genç adamın ayak izleri Eskişehir’in orta sokaklarında, gecenin lacivert soluğunda, Hamamyolu’nda, Tatlıdil Köftecisi’nde, Asri Sinema’da ve sınıf tekrarı yapacağı mektebin bodrum katında görüldü. Aslına bakarsanız kendisi daha çok gölgesiyle birlikte kalabalık başının içinde yürümekteydi. Yazdıklarının bir gün Akbaba mecmuasında tefrika edileceğine ve Nadire’nin onu bir gün katiyetle seveceğine olan inancını artık yitirmemişti. Nihayetinde dünya o nasıl inanıyorsa o derece dönecekti… Yaz mevsimi kentin kapılarından içeri giriyor ve Adnan Aktaş kendine, hayata ve kurguya dair pek çok şey öğreniyor. (Alfa Yayıncılık)

Etraf konusunda bilinçlendirecek

Karen Swann’dan Balinanın Kıssası. “Yerin göğe ve göğün denize değdiği yerde, balinayı birinci orada gördüm işte ve baline orada gördü beni.” İşte bu türlü başladı merak, keşif ve çok özel bir arkadaşlığı içeren bu duygusal seyahat. Çocuğun balinaya birlikte okyanusun güzelliklerini ve o güzelliklerin yok edilişini keşfettiği seyahat etrafa karşı sorumluluğumuzu düşünmeye davet ederken, okyanuslarla birlikte içinde yaşayan canlıları da yok eden plastik kirliliğinin ve umarsamazlığın da farkına varmamızı sağlıyor. “Küçük çocukları etraf konusunda bilinçlendirecek beğenilen çizimlerle donatılmış duygusal bir kıssa.” – School Reading List . Kitap, 4+ yaş için uygundur. (Bilgi Yayınevi)

Üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek

Enrique Vila-Matas’tan Bartleby ve Şürekası. Uygun çalıştım, yaptığım işten keyifli olabilirim. Kalemi bırakıyorum, çünkü hava karardı. Alacakaranlık düşleri. Karım ve çocuklarım yan odadalar, hayat dolular. Sıhhatim yerinde ve yeteri kadar param var. Aman Rabbim, nasıl da mutsuzum! Lakin neler söylüyorum ben? Mutsuz değilim, kalemi bırakmadım, karım yok, çocuklarım yok, yan oda bile yok, yeteri kadar param yok, hava da kararmadı. Var olmayan bir metin için dipnotlar kaleme alan anlatıcı, bartleby’ler diye isimlendirdiği, edebiyatta süreksiz ya da kalıcı sessizliği tercih eden Salinger, Rimbaud, Musil, Rulfo üzere müelliflerin yanında Walser, Beckett, Maupassant, Wilde, Borges, Gide, Pessoa, Sokrates ve daha birçok isim aracılığıyla, “Niçin yazarız?” ve “Niçin yaşarız?” üzere çetrefilli sorulara karşılık arar. “Vila-Matas’ın üstünlüğü tartışılmaz bir gerçek.” Roberto Bolaño. (Can Yayınları)

Yeni krizin ardından finansal durum ne olacak?

James Rickards’tan Yaklaşan Küresel Kaosta İnsanlığın Akıbeti. Kritik sistemler çöktüğü vakit en uygar davranışlar bile sona erer, orman ögeleri devreye girer. Her çıkışın bir inişi vardır. Seçkin sınıf buna hazırlıklıdır tahminen, pekala ya sıradan yatırımcı ne yapmalıdır? Bitcoin ve Ethereum üzere dijital para ünitelerinden neden uzak durmak gerekir? Neden pasif yatırımın propagandası yapılıyor? Yeni krizin ardından finansal durum ne olacak? Kur Savaşları, Paranın Mevti Ve Çöküşe Giden Yol kitaplarıyla New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan ileri görüşlü müellif, finans uzmanı, ABD’nin 16 istihbarat kurumunun çatısını oluşturan İstihbarat Şurası’nın ve Pentagon’un başdanışmanı James Rickards, bu sefer küresel mali piyasaların neden ve nasıl yapay olarak şişirildiğini ve akıllı yatırımcıların varlıklarını korumak için ne yapması gerektiğini anlatıyor. (Destek Yayınları)

Kimsenin anadilinden şefkatli bir dostu olmaz

Tuğrul Keskin’den Karanlığa Kalma. “Yalınızca şairlerin yahut yazı insanlarının değil, bir anadilin içine doğmuş herkesin lisanı, yurdudur. Hiç kimsenin anadilinden daha şefkatli bir dostu da olmaz hayatı boyunca… Siz anadilinizi ne kadar severseniz, anadiliniz de tıpkı bir anne üzere sizi korur ve istemediğiniz kadar eserler verir hayatınız boyunca. Bu eserler bazen bir aşkın peşine düşürür, hayaller kurdurur size. Bazen de büyülü şiirler, romanlar, yazılar olarak kalır elinizde…” (Everest Yayınları)

Yunuslar birbirlerini isimleriyle çağırır

Eva Meijer’den Hayvanlar Konuşa Konuşa. Köpeğinizin sırf üç harf vasıtasıyla mı konuştuğunu zannediyorsunuz? Kediniz sizinle farklı, öteki kedilerle farklı bir lisanda mi konuşuyor? Düşündüğünüzden daha gelişmiş ve karmaşık lisan ve lehçelerde konuşan hayvanlar; sohbet eder, dedikodu yapar, ağıt yakar ve kafiye arar. Yunuslar birbirlerini isimleriyle çağırır. Çift lisanlı leyleklere sıklıkla rastlarız. İnsan Hearne ve köpek Salty şakalaşır, border collie Chaser 1022 nesnenin ismini ezbere söyler, dahi at Hans insanların davranışlarını gözleyerek onları kandırır, filler ve zürafalar yas fiyat, renkler papağan balıkları için dilbilgisi demektir, konutunda kedi besleyen goril Koko kedisini ismiyle çağırır. (Kaplumbaa Kitap)

Şiir hakkındaki çeviri yazılar

Orhan Veli Kanık’tan Çeviri Şiirler. Külliyatın bu cildi, müellifin şiir hakkındaki çeviri yazılarından ve çeviri şiirlerinden oluşuyor. Necati Tonga ve Tahsin Yıldırım’ın büyük bir titizlikle eleştirel basım olarak hazırladığı kitapta, şiirlerin yayımlandığı vadeli yayınlar, Orhan Veli’nin Fransız Şiiri Antolojisi, Asım Bezirci’nin 1982 yılında yayınladığı Bütün Çeviri Şiirleri isimli kitabı ve şairin şahsi evraklarından hareketle 2015 yılında yayımlanan Sevdaya mı Tutuldum? isimli şiir defterinden yararlanıldı. Orhan Veli’nin çevirdiği lakin kitaplarına girmeyen kimi şiir çevirileri de birinci sefer bu kitaba dahil edildi. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Akçakoca’da başlayan kıssa

Prof. Dr. Baki Kuru’dan İşte Hayatım… Akçakoca’da bir orman memuruyken arkadaşlarının teşvikiyle liseyi dışarıdan okudu. Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdi, birincilikle bitirdi. Sonrasında aldığı bursla doktora eğitimini Almanya’da tamamladı. Hiç durmadan çalıştı, kanun heyetlerine katıldı, makaleler yazdı, öğrenciler yetiştirdi… Prof. Dr. Baki Kuru formül ve icra-iflâs hukukunun ülkemizde mucibince yaygınlaşmadığı bir devranda bu alanda bedelli çalışmalar yaptı. Yazdığı kırka yakın eser ve yüzü aşkın makaleyle, ülkemizdeki hukuk literatürünün gelişiminde büyük katkıları oldu. (Alfa Yayıncılık)

Bir Cevap Yazın