Hayalde hırsız görmek ne manaya gelir, neye yorumlanır? Alimlerine göre duşta hırsız kovalamak

Hayalde hırsız görmenin tek bir manada genellemek çok yanlış olur. Duşta hırsız görmenin rüyayı görüş formuna göre birçok farklı tabiri bulunsa da genel ailede yaşanacak kimi kanılar biçiminde yorumlanır. İnternette en çok araştırılan hayaller ortasında yer alan hayalde hırsız görmek ne manaya gelir, Din alimlerine göre hayalde hırsız kovalamak ne demek? İşte duşta hırsız görmek ile ilgili tüm merak edilenler:

Hayaller yaşanacak beğenilen ya da makus şeylerin habercisi olarak bilinir. Hayalde en çok görülen düşlerden biri olan hayalde hırsız görmek, hırsızı ne formda gördüğüne göre farklı birçok halde yorumlanmaktadır. Hayalde hırsız kovalamak, hayalde konutuna hırsız geçtiğini görmek, duşta hırsız formunda oburunun konuta geçtiğini görmek, hayalde hırsız yapan birini görmek, hayalde hırsız yapan çocuk görmek, duşta hırsızı öldürmek üzere birçok farklı halde görülmektedir. Rüyada hırsız görmek, hastalık ve illet biçiminde yorumlanır. Duşta meskene geçen hırsızın konuttan bir şey çaldığını görmek katil ve gaddar bir insanı görmeye delalet eder. Duşta görülen hırsızlık düş sahibinin birtakım düşmanlarının olduğu halinde yorumlanır. Hayal sahibinin ilerleyen günlerde birtakım külfetli ve kasvet günler geçireceği halinde yorumlanır. Hayalde meskene giren hırsızı etkisi hale getirmek ise özgüveni yüksek ve kendine inancı tam olan kişi halinde tabir edilir. İşte duşta hırsız görmenin öbür yorumları: 

HAYALDE HIRSIZ GÖRMEK NE DEMEK? 

Hayalde hırsız görmek hayal sahibinin etrafında yer alan birtakım düşmanları olduğuna delalet eder. Hayalde kendi başına bir yere gelmiş olan kişinin kimi bireyler tarafından emeklerinin sömürüldüğü manası taşır. Hayalde görülen hırsız akraba ve tanıdık ise bu bireye karşı dikkatli olmak gerekir. B kişi etraftan biriyse hayal sahibini sömürme ihtimaline karşı uzak durmakta fayda vardır. 

Bazen kimi hayaller zıt formda de yorumlanmaktadır. Duşta hırsızlık yapan kişi rüyayı gören bireye faydası dokunan bir kişi olarak tabir edilir. Bu kişinin yaptığı yardımlar düş sahibinin kâfi bir yere gelmesini sağlar. Şayet görülen düş karmaşık, karanlık ve dehşet dolu ortamda görülen hırsız, genelde hayır olarak yorumlanmaz.

DUŞTA HIRSIZLIK YAPILDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

İslam Alimlerine göre duşta hırsızlık yapıldığını görmek hayal sahibinin bir gönül macerası yaşayacağı biçiminde yorumlanır. Hırsız tarafından kıyafetlerinizin alındığını görmek  akrabalar ortasında çıkacak uyuşmazlığı delalet eder. Hayalde bir hırsız tarafından soyulmak sıhhatle ilgili yaşanacak kimi meselelere delalet eder. Bu süreçte rüyayı gören kişinin sıhhatine dikkat etmesi gerekir. 

DUŞTA HIRSIZ OLDUĞUNU GÖRMEK NE DEMEK?

Hayalde kendisinin hırsız olduğunu görmesi ve hırsızlık yapması ya da kişinin meskenine hırsız girmesi bâtın olan bir şeyi çalmak  faiz yemek halinde yorumlanır. Ya da zina işlemeye ve günaha girmeye delalet eder. Hayal sahibi şayet kendini hırsızlık yaparken görürse mal ve servet hayali içinde olduğunu gösterir.

Bir öbür farklı manası ise; Hayalde hırsız olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin meskenine hırsız gireceği ve bunun içinde dikkatli, olunması gerektiği biçiminde yorumlanır. Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, yani şayet hırsız sizseniz, âlâ bir ilim öğreneceksiniz. Bazen de hırsızlık hırsızın yapacağı günaha delalet eder. Bundan dolayı hayalde hırsızlık yaptığını gören kimse, berbat bir şey yapar yahut palavra söyler.

HAYALDE MESKENDE HIRSIZ GÖRMEK NE DEMEK?

Duşta konutta hırsız görmek şayet konutunda hasta varsa ve hırsızın kendi meskenine girdiğini ve bir şey aldığını görürse, o hastanın hastalığının uzamasına ve hastanın geç güzelleşeceği anlamanı taşır. 

Hayalde konutuna hırsızın girdiğini görmek yani bir kimse hırsızın bir meskene girdiğini ve oradan bir şey almadığını görse, o meskende bulunan hastanın hastalığından kurtulmasına işaret eder.

Duşta içinde bekâr bir kız bulunan bir konutta hırsız görmek, yahut hırsız girdiğini görmek o kız için çok yakın vakitte bir dünür çıkacağına delalet eder. Evlenme çağında bir kızı olan kimsenin hırsız görmesi, kızına dünür geleceğine işarettir.

DUŞTA HIRSIZDAN KORKMAK NE DEMEK?

Duşta hırsız gördüğünü ve hırsızdan korktuğunu görmek etrafınızda bulunan yakınlarınızın size ziyan vereceği manası taşır. Şayet hayal sahibi salih, dindar bir kimse ise hoş haber ve olumlu gelişmelere; fâsık ve günahkâr kimseler için, olumsuz gelişmelere ve berbat işlere delalet eder.

DUŞTA HIRSIZ ÖLDÜRMEK NE DEMEK? 

Hayalde bir hırsızı öldürdüğünü gören kişi bütün yaşadığı eza külfet, hüzün ve tasadan kurtulur, feraha erişir. Hayalde görülen hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimse olduğu manası taşır. Şayet hayal sahibi hasta ise ve hayalinde hırsızı öldürüyorsa çok kısa vakit içinde yaşadığı hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Şayet düş sahibi hırsızı öldürürse şifa ve afiyet bulur.

HAYALDE BAYAN HIRSIZ GÖRMEK NE DEMEK?

Duşta bayan hırsız görmek, hilekâr bir kişi biçiminde tabir edilir. Hayal sahibinin ağzından laf almaya çalışan birtakım şahıslar olacağına delalet eder. Hayalde bir hırsızın minareye çıkıp ezan okuduğunu görmek, beşerler ortasında şöhretle anılmaya delâlet eder.

DİN ALİMLERİNE GÖRE RÜYADA  HIRSIZ GÖRMEK NE DEMEK? 

Hırsızın bir şey çaldığını görmek, katil bir insani görmeye delalet eder. Bazen de hırsız, Azrail (A.S)’a, konuğun gelmesine, gönül macerasına veyahut nikâh yapmak isteyen bir kimsenin geleceği formunda de yorumlanmaktadır. 

Duşta hırsızlık gören kişi için hilekar ve zina yapan bir kimse ile tabir edilir. Bekar bir kızın hırsız görmesi, tavuk ve güvercin avlayan bir kimse olarak yorumlanır. Duşta hırsızlık, gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir. Bazen de hırsızlık, yırtıcı ve yabani hayvan, yılan, şeytan ve nefis demektir.

Bir Cevap Yazın